Genel

Category

22 Şubat 2024

22 Şubat 2024 Kalite ve Akreditasyon Toplantısı

Fen Edebiyat Fakültesi FEDEK, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise SABAK maddeleri üzerinden kalite ve akreditasyon sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Bu doğrultuda; Fen – Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kalite ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri FEDEK ve SABAK maddeleri üzerinden karşılaştırmıştır. Uyumluluk ve eksiklikler belirlenmiştir. İlgili maddeler; Yönetim Modeli ve İdari Yapı Liderlik Kurumsal dönüşüm kapasitesi İç...
5 Ocak 2024

05.01.2024 Performans Yönetim Sistemi Toplantısı

Rektör ve Rektör Yardımcıları ile tüm dekanlar ve bölüm başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda kurum genelinde dönemsel performansın nasıl ölçüleceği konusu irdelenmiştir.
6 Aralık 2023

06.12. 2023 Kalite ve Akreditasyon Toplantısı

Kurum bünyesinde tüm dekanların, dekan yardımcılarının, müdürlerin, müdür yardımcılarının ve kalite komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu toplantıda kurumun kalite hedefleri ve izlenecek yol haritaları paylaşılmıştır. Bunun sonucunda; İç ve dış Paydaş toplantıları birimler bazında gerçekleşmiştir.  İç tetkikler gerçekleştirilmiş ve bulgular saplanarak iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.
25 Ekim 2023

25.10.2023 Kalite ve Akreditasyon Toplantısı

KTÜ’nün kalite ve akreditasyon süreçlerinde önemli görevler üstlenen Ali Haydar DOĞU Hocamız kalite ve akreditasyon süreçleri üzerine kurumumuza bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantıya Avrasya Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleri katılmıştır. Bu toplantıda çeşitli gündem maddeleri oluşturulmuştur. Bunlar; • Stratejik Planın Önemi • Stratejik Planlar ve Hedefler Arasındaki İlişki • Hedefler ve Sonuçların İrdelenmesi • Stratejik Plan İçerisinde...
18 Ekim 2023

18.10.2023 Kalite ve Akreditasyon Toplantısı

Bu toplantı 2023 – 2024 eğitim ve öğretim döneminin ilk kalite ve akreditasyon toplantısı olup aşağıdaki gündem maddeleri bu toplantıda görüşülmüştür. Kalite Komisyon Üyelerinin sorumlu olduğu bölümler ve görev tanımları oluşturuldu. Stratejik Plan ve KİDR üzerinden gerçekleştirilecek iyileştirme alanları tartışıldı. Anketler ve geri bildirim mekanizmaları tartışıldı. Mezunlar ile iletişim kanallarının iyileştirilmesi konusu gündeme alındı. İyileştirme...