Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Danışma Kurulu

Eğitim Öğretim ve Araştırma süreçleri öncelikli olmak üzere ilgili birim, bölüm ve programlara görüş ve öneri bildirmek üzere iş gücü piyasası temsilcileri ile diğer paydaşların da yer alacağı kuruldur.