Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Yönetim

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Rektör 
Prof. Dr. Aytap SEZER Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü 
Doç. Dr. Harun YÜKSEL Kalite ve Akreditasyon Koor. Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN  
Kalite ve Akreditasyon Koor. Yrd.