Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Yönetim

Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU  Rektör V.
Prof. Dr. Aytap SEZER Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü 
Doç. Dr. Harun YÜKSEL Kalite ve Akreditasyon Koor. Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN  
Kalite ve Akreditasyon Koor. Yrd.