Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Misyon & Vizyon

Misyon

Eğitimde; sürdürülebilir, kaliteli eğitim veren lider üniversitelerden biri olmak,
Bilimsel üretim, uygulanabilir teknoloji ve yenilikçi çalışmalar yapmak,
Topluma katkı yapmak,
Kendi kendini denetleyen yenileyen geliştiren, sürdürülebilir bir üniversite idare sistemi kurmak,
Kendi ekonomik kaynaklarını geliştiren ve çeşitlendiren bir üniversite olmak
Uluslararası akredite programlara sahip olmak

 

Vizyon

Türkiye’de ve dünyada saygın üniversitelerden biri olmak.