Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Dış Değerlendirme

Üniversitemizin 2019 yılı Yükseköğretim Kalite Kurulu dış değerlendirmesi Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir.