09.12.2022 Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Toplantı Programı

Toplantı Tarihi Toplantı Yeri  Gündem          
09.12.2022 Avü Pelitli Yerleşkesi Toplantı Salonu  

1.) Üniversitemiz birimlerindeki İş-Akış şemalarının düzenlenmesi ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasının görüşülmesi

2.) Üniversitemiz birimlerindeki Görev tanımlarının düzenlenmesi ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasının görüşülmesi

3.) Üniversitemiz birimlerindeki öğrenci kalite temsilcilerinin seçilmesi sürecinin görüşülmesi

 

 

 

Leave a Reply