14.10.2022 Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Toplantı Programı

Toplantı Tarihi Toplantı Yeri  Gündem          
14.10.2022 Avü Pelitli Yerleşkesi Toplantı Salonu  
  1. Tüm Akademik ve İdari Personellerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde yer alan Uzaktan Eğitim Kapısına kullanıcı olarak tanımlanması konusunun görüşülmesi,
  2. Avrasya Üniversitesi Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin Etik Kurul onayı konusunun görüşmesi,
  3. 2022 Kurum İç Değerlendirme Raporu kapsamında kanıt kütüphanesi oluşturulması konusunun görüşülmesi,
  4. Üniversitemiz iç paydaşı öğrencilerimizin Kalite farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması konusunun görüşülmesi,

 

 

 

Leave a Reply